کابینت مدرن سبک خاصی در دیزاین دکوراسیون آشپزخانه و چیدمان کابینت ها است که از الگوهای منظم و متقارن در آن استفاده می‌گردد . در این سبک، از شلوغ کاری‌ها و کنده کاری‌های کابینت سنتی استفاده نمی‌شود طراحان در این سبک تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که از الگوهای ساده و درعین‌حال چشم نواز استفاده نمایند . تقارن و ساده بودن مهم‌ترین اصل در طراحی کابینت مدرن است و معمولاً بین بخش ‌های مختلف فاصله ایجاد نمی‌شود. در این سبک، زمانی که درب کابینت بسته می‌گردد ، چیزی به جز یک خط نازک که نشان مرز بین قفسه‌هاست دیده نمی‌شود و از دستگیره‌های بسیار ساده استفاده می‌شود.

فهرست